Svetsverkstad

Bildnamn

Svets och smide

Vår moderna svets- och smidesverkstad är utrustad för att kunna utföra många olika typer av arbeten – allt från små reparationer till stora rörkonstruktioner och byggnadssmide.

...för industrier:

Kabinett, arbetsplattformar och arbetsstationer är exempel på uppdrag vi utför åt industriföretag. Vi gör också rörarbeten – både mindre, enkla uppdrag och kompletta installationer för luftledningar....svetsreparationer:

Hos oss finns en hög kompetens inom svetsning och en mycket god materialkännedom. På uppdrag av industrier och fastighetsbolag utför vi svetsreparationer av alla slag – ofta direkt på plats hos kunden