Läcksökning

Läcksökning Läcksökning av en tryckluftsstam

Regelbunden läcksökning av ert trycklufts system är ett mycket enkelt sätt att spara stora pengar, då även små luftläckage kostar mycket pengar. Vårt instrument för mätning av luftläckage är ett av marknadens bästa och det fungerar även på gasstammar.

När vi utför en översyn av ert tryckluftssystem så får ni ett protokoll på vad som läcker med en gradering 1-5. Mindre läckor som är lätta att åtgärda utför vi direkt om ni vill.