Läcksökning

Med hjälp ett av marknadens känsligaste och mest sofistikerade ultraljudsteknologi spårar vi nu läckor på alla trycksatta media. Spara energi enkelt genom att regelbundet läcksöka ert tryckluftssystem. läs mer

Geometrimätning

MEAX MT30 är ett mätsystem som utvecklats speciellt för snabba kontroller av verktygsmaskiners 
geometriska status med hög noggrannhet. Instrumentet mäter maskinrörelsernas geometri i flera enkla steg med de olika applikationer som visas på visarenheten.

Meax MT30 innehåller fem mätsensorer som alla ansluts trådlöst till visarenheten där mätresultat beräknas och omedelbart presenteras för användaren. Resultaten från mätningarna visas både grafiskt och numeriskt för enklast tänkbara utvärdering och kan även lagras i visarenhetens minne. En mätrapport med alla mätvärden från en maskin kan skapas i PDF-format direkt i visarenheten.  Mätsensorerna i Meax-systemet är precisionsinstrument som utvecklats speciellt för att säkerställa hög noggrannhet under krävande mätförhållanden. 

Ballbar

Ballbarsystemet QC20-W är en helt ny konstruktion med en Renishaw-utvecklad linjär givare och trådlös Bluetooth®-teknik. Den här konstruktionen erbjuder fördelar i enkel användning och förbättrad hållbarhet och gör det möjligt att använda QC20-W vid tester även vid tillverkning med ”stängda luckor”, där åtkomsten till kablaget kan innebära utmaningar som rör säkerhet och arbetsrutiner.