Elinstallationer

Bildnamn

El och försäljning

Hos oss möter du en hög kompetens och en lång erfarenhet av installationer inom el, tele och data. Oavsett om det gäller en allmän översyn av befintliga installationer eller en nyinstallation får du alltid bästa
tänkbara service.


...byggnation av elskåp:

Vi bygger och installerar el- och automationsskåp med gedigen konstruktion och rationell montering.


...Termografering:

Hitta elfelen innan de orsakar skador!
Vi termograferar anläggningen vilket ger en tydlig överblick och möjlighet
att sätta in rätt åtgärd i rätt tid.

...Periodisk översyn av elanläggning:

Genom att utföra en periodisk elbesiktning får man en regelbunden analys av anläggningens hälsotillstånd och kan åtgärda problem innan de orsakar skador.


...försäljning av motorstyrningar:


Elinc säljer och monterar frekvensstyrning, servon och mjukstart. Vi är återförsäljare för Toshibas och tyska LTI Drives produkter inom frekvensstyrning och servon