Ballbar Ballbar mätningar

Elinc - service och underhåll i världsklass.

Service med kunskap och känsla...


Elinc erbjuder service och underhåll av CNC-maskiner, elmotordrifter, svetsutrustningar och hydraulik. I vår verkstad får du svets-, smides och elarbeten utförda. Dessutom gör vi elinstallationer inom framförallt industrin.

Att ha ett nära samarbete med våra kunder är något vi fokuserar på. Inom vårt företag finns en hög kompetens samlad vilket gör att vi åtar oss både stora och små uppdrag av varierande art. Vi är kända för att snabbt vara på plats och lösa våra kunders problem.

Tack vare vårt omfattande nätverk av leverantörer får vi snabbt fram reservdelar och material vilket gör att vi minimerar våra kunders drifts-stopp.

Elinc är medlemmar i: